Смедеревска Паланка

АНТОНИЈЕВИЋ ДОБРИЦА, Шулејићева 10, 026/321-838, 026/321-695, 063/8464-900
БАЈАЗИТ ИВАН, Светог Саве 33, 063/8423-707, 026/319-779
БАЋАНОВИЋ СУЗАНА, С. Саве 22, 026/376-717, 063/7408-110
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН, Пионирска 12, 026/318-432, 064/1654-277
БОГИЋЕВИЋ ВИШЊА, С.Саве 35, 026/318-999, 063/416-029
БОГИЋЕВИЋ ЗОРАН, С. Саве 35, 026/318-999, 062/312-029
БРКИЋ НЕВЕНА Иве Бајазита 5, 026/311-633, 064/285-0026
ДАМЊАНОВИЋ БИЉАНА, С. Саве бр.18. 064/5387-804 (мировање)
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДИМИР, С.Саве 30, 026/317 534 063/8421-290, wolfdjordjevic@gmail.com
ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВ, С. Саве 14, 063/8429-199, 026/317-579
ЖИВКОВИЋ Т. ДРАГИЦА, С.Саве 19, 026/324-277, 026/314-991, 063/8100-875,-
ЖИВКОВИЋ ВЕРОСЛАВКА, С. Саве 28, 026/318-432, 066-141-166
ИЛИЋ НЕНАД, С.Саве 20/3, 026/312-687, 064/1191-189
ИЛИЋ СРБОЉУБ, Ђуре Ђаковића 2-4, 026/321-154, 064/1944-160,
ЈЕВТИЋ ЗОРАН, Шулејићева 10/4, 026/340-530, 063/305-954,
ЈЕВТИЋ АНА, Шулејићева 10, 062/84044-98
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, С. Саве 19/1, 026/318-625, 063/363-769,
ЈОВИЧИЋ ЗОРАН, 20. Јула бр.1/21, 026/311-590, 060/311-5900
ЈУГОВИЋ МИЛАНКА, С.Саве 31, 064/2123-858,
МЛАДЕНОВИЋ НЕНАД, Првог српског устанка бр. 3/11, 065/4081-687
НИКОДИЈЕВИЋ ДУШКО, В.Караџића 17, 026/324-058,
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, С. Саве 35, 060/318-9999, sasappav@gmail.com
ПАВЛОВИЋ БОРИС, С. Саве 14. 064/830-4228,
ПСУТКА МИЛОШ, , С. Саве 10, 026/318-123, 063/7102-022
РАДИШИЋ РАДИВОЈЕ, С.Саве 14, 026/324-040, 064/2080-432,
СПАСИЋ РАДОСЛАВ, С.Саве 14, 026/316-220, 064/1158-206, advrspasic@gmail.com
СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН, С.Саве 14, 026/317-579, 064/2013-490, zokipanas@yahoo.com
СТОЈКОВАЦ ЗОРАН, Шулејићева 1, 026/323-081, 060/1351-953 (мировање)
ТОШИЋ НЕВЕНА, Д. Ђукића бр.6/2 026/312-356, 064/167-2407
ШЕПШИНАЦ МАРИЈА, Светог Саве бр. 35, 064/2456-295
ШУКЛЕТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Светог Саве бр.14, 063/575-484, 026/320-114