октобар 2015.

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Број: 410-2/2015 Датум: 29.10.2015.г. На основу члана 25 и 28.  Статута А.К. Пожаревца, Управни одбор АК Пожаревца на седници одржаној 29.10.2015. године донео је следећу: О  Д  Л  У  К  У О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР  ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Сазива се  изборна седница Скупштине АК Пожаревац …

ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Прочитај више »

Scroll to Top