новембар 2015.

Обавештење у вези функционисања органа АК Србије

Број :440-4/2015 Датум: 19.11.2015.г. На основу члана 25 и 28 Статута АК Пожаревца Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на седници одржаној 19.11. 2015 године, донео је следеће: З А К Љ У Ч К Е Управни одбор АК Пожаревца сматра да се у односу на пресуду Вишег суда у Београду П. бр.1071/15 од 02.10.2015 …

Обавештење у вези функционисања органа АК Србије Прочитај више »

Scroll to Top