ОБАВЕШТЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ

 НБС – ПРИНУДНА НАПЛАТА ОТВОРЕНИ РН320 ЗА ПРАВОСУДНЕ ОРГАНЕ