Закључци Управног одбора Адвокатске коморе Србије који су усвојени на седници одржаној 28.01.2017. године

 Закључци Управног одбора АКС, 28.01.2017.