Одлука о утврђивању месечног износа адвокатске чланарине