Јавна расправа о Нацрту тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката

 Нацрт – о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Своје примедбе, предлоге и сугестије адвокати могу доставити на адресу Коморе у року од 30 дана на адресу АК Србије