Велико Градиште

БРАЈКОВИЋ НИКОЛА, Воје Богдановића бр.7, 060/0643-023
ВЛАХОВИЋ ДАНИЦА, М. Милорадовића бб, лок. 6. 065/8864-070
ГРАОВАЦ Н. НИКОЛА, Голубац, В. Путника бр.4. 069/668-927
ДУНИЋ ДУШКО, Кнеза Лазара бр. 20, 063/266-918, adv.duskodunic@gmail.com
ИЛИЋ ВЛАДИМИР, Мирослава Тирше 1/1,, 012/63-127, 012/63-915, 063/8018-116
ЈОВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, Вука Караџића 14, 063/8726-248
ЈОВАНОВИЋ ИСИДОРА , Кнеза Лазара 20, 064/1180-677
ЈОВАНОВИЋ СТАНИША, Светосавска 26, 012/660-052, 063/8018-530
КРАЈИНА НАТАША, Мирослава Тирше бр. 1, 061/31392-02
МИЛИЋ ДРАГИША, Кнеза Лазара 1, 012/662-385, 063/329-544,
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН, Доситејева 1, 012/663-550, 063/349-923, adv.draganmilovanovic@gmail.com
МИЛОВАНОВИЋ ДОБРИЦА, Нушићева 12, 012/63-947, 012/61-204, 063/311-239,
Др. ПАНТИЋ ДРАГАН, Кнеза Лазара 26, 063/8108-987,
ПАУНОВИЋ БОЈАНА, Пере Металца бр. 1, 012/662-795, 063/437-793,
ПЕТРОВИЋ Р. БЛАГОЈЕ, Албанске споменице бр.10, 063/879-0361
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД, Мирослава Тирше 1/3,, 012/62-595, 064/6148-301, adv.nenadstojanovic@gmail.com
ШУЛОВИЋ Живковић ДАНИЦА, Мирка Матића бр.1. 064/394-5550

Scroll to Top