Нацрт закона о бесплатној правној помоћи

Поштовани,

Министарство правде уз подршку Светске банке организује Округли сто везан за израду Нацрта закона о бесплатној правној помоћи у Крагујевцу 6. октобра од 11:00 до 14:00 часова у просторијама Вишег суда у Крагујевцу.

Основни циљ округлог стола јесте дискусија различитих актера који пружају бесплатну правну помоћ у Републици Србији о предложеним решењима у Нацрту, дакле јединица локалне самоуправе, адвоката, организација цивилног друштва, правних клиника итд.

Позивамо вас да учествујете и допринесете дискусији својим предлозима и/или искуством.

Молимо Вас да проследите позив адвокатима у Крагујевцу, као и да потвдите учешће на емаил dkoturovic@mpravde.gov.rs најкасније до 3. октобра.

Истовремено Вас обавештавамо да ће округли столови на ову тему бити организовани и у другим градовима током јесени, а о датумима ћете бити благовремено обавештени.

У прилогу је Нацрт закона о бесплатној правној помоћи који је радна група израдила у априлу, на последњем састанку.

С поштовањем,

Дарја Котуровић

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте
Консултант за приступ правди
Министарство правде Републике Србије
Немањина 22-26
Београд
dkoturovic@mpravde.gov.rs; darjakp@windowslive.com

Scroll to Top