ОДЛУКА О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Број: 410-2/2015

Датум: 29.10.2015.г.

На основу члана 25 и 28.  Статута А.К. Пожаревца, Управни одбор АК Пожаревца на седници одржаној 29.10.2015. године донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

О САЗИВАЊУ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР  ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Сазива се  изборна седница Скупштине АК Пожаревац за избор чланова органа и 5 представника у Скупштини АК Србије.

Седница изборне Скупштине АК Пожаревца одржаће се 12.12.2015 године са почетком у 11 часова у Великој сали Скупштине општине Петровац на Млави.

Позивају се адвокати чланови Адвокатске коморе Пожаревца да у смислу  одредаба  Статута АК Србије као и АК Пожаревца најкасније у року од 30 дана од доношења ове одлуке Управном одбору Адвокатске коморе Пожаревца доставе своје предлоге

О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор АК Србије на седници одржаној дана 16.10.2015 године, расписао је изборе за чланове у органима АК Србије и представнике у Скупштини АК Србије.

У смислу горе наведене одлуке те одредаба Статута АК Србије и АК Пожаревца Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца донео је одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИЦА

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокатица 

Број :410-3/15
Датум: 29.10.2015 г.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се делегати у Скупштини Адвокатске коморе Пожаревца, да ће се седница изборне Скупштине Адвокатске коморе Пожаревца одржати у суботу 12.12.2015 године са почетком у 11 часова у Великој сали Скупштине општине у Петровцу на Млави.
Због важности ове Скупштине молимо Вас да седници обавезно присуствујете.
Након седнице изборне Скупштине са почетком у 14 часова у ресторану “Златник“ у Петровцу на Млави одржаће се свечани ручак.

ПРЕДСЕДНИЦА
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА
Гордана Илић, адвокатица

        

Scroll to Top