Органи адвокатске коморе Пожаревца

Председник Адвокатске коморе Пожаревца

 • Ненад Дедић, Пожаревац

Управни одбор:

 • Ненад Дедић, Председник УО Пожаревац
 • Данијела Момић, Заменик председника УО Пожаревац
 • Маја Добрић, Секретар УО Пожаревац
 • Бранкица Митић, Члан УО Смедерево
 • Радослав Спасић, Члан УО Смедеревска Паланка
 • Миодраг Радојковић, Члан УО Велика Плана
 • Урош Цветојевић, Члан УО Петровац на Млави
 • Драган Милорадовић,  Члан УО Кучево
 • Владимир Илић, Члан УО Велико Градиште

Дисциплински тужилац:

 • Марија Јевремовић, адв из Пожаревца

Заменик дисциплинског тужиоца:

 • Слободан Алексић, Смедерево

Председник дисциплинског суда:

 • Сузана Ђорђевић, Пожаревац

Заменик председника дисциплинског суда:

 • Јасна Милојковић, Смедерево

Судије дисциплинског суда:

 • Предраг Рачић,  Пожаревац
 • Вељко Михајловић, Пожаревац
 • Зоран Милановић, Пожаревац
 • Иван Милосављевић, Смедерево
 • Гордана Јанковић, Смедерево
 • Радисав Маравић, Смедерево
 • Ненад Стојановић, Велико Градиште

Надзорни одбор АК Пожаревца:

 • Цвејић Душан
 • Новица Пантић
 • Радуле Перовић

Представници Скупштине АК Пожаревца

Пододбор адвоката Пожаревац – Делегати у Скупштини АК Пожаревца

 • Маја Стевић Симић, адвокат у Пожаревцу
 • Иван Јевтић адвокат у Пожаревцу
 • Роберт Миловановић, адвокат у Пожаревцу
 • Владимир Рајчић, адвокат у Пожаревцу
 • Марко Радосављевић, адвокат у Пожаревцу
 • Дејан Бојић, адвокат у Пожаревцу
 • Татјана Милојевић, адвокат у Пожаревцу
 • Немања Лазаревић, адвокат у Пожаревцу
 • Душан Шукљевић, адвокат у Пожаревцу
 • Радиша Трифуновић, адвокат у Пожаревцу
 • Бисерка Стојковић, адвокат у Пожаревцу
 • Снежана Арсић, адвокат у Пожаревцу
 • Милена Рупар Ковачевић, адвокат у Пожаревцу
 • Катарина Ђурђевић, адвокат у Пожаревцу
 • Јелена Пашајлић, адвокат у Пожаревцу
 • Митар Војводић, адвокат у Пожаревцу
 • Маја Скочајић, адвокат у Пожаревцу
 • Јелена Михајловић, адвокат у Пожаревцу
 • Бојан Милосављевић, адвокат у Пожаревцу
 • Жељко Глишић, адвокат у Пожаревцу

Пододбор адвоката Смедерево

 • Срећко Ивановић, адвокат у Смедереву
 • Ненад Ристић, адвокат у Смедереву
 • Драгиша Лазић, адвокат у Смедереву
 • Чортан Никола, адвокат у Смедереву
 • Гроздана Петровић, адвокат у Смедереву
 • Владимир Вујовић, адвокат у Смедереву
 • Ненад Петковић, адвокат у Смедереву
 • Стеван Јанковић, адвокат у Смедереву
 • Ненад Глишић, адвокат у Смедереву
 • Млош Јанковић, адвокат у Смедереву
 • Сандра Милојевић, адвокат у Смедереву
 • Тамара Стокић, адвокат у Смедереву
 • Момир Радојковић, адвокат у Смедереву
 • Сњежана Пећанац, адвокат у Смедереву
 • Александар Губеринић, адвокат у Смедереву

Пододбор адвоката Смед. Паланка

 • Милош Псутка, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Владимир Ђорђевић, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Ана Јевтић, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Бранислав Живковић, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Верослава Живковић, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Невена Бркић, адвокат у Смедеревској Паланци
 • Драган Благојевић, адвокат у Смедеревској Паланци

Пододбор адвоката Петровац на Млави (Делегати у Скупштини АК Пожаревца)

 • Маријана Тонић, адвокат у Петровцу на Млави
 • Перо Нединић, адвокат у Петровцу на Млави
 • Саша Јаношевић, адвокат у Петровцу на Млави
 • Милан Милосављевић, адвокат у Петровцу на Млави

Пододбор адвоката Велика Плана (Делегати у Скупштини АК Пожаревца)

 • Јелена Мирковић, адвокат у Великој Плани
 • Весна Величковић, адвокат у Великој Плани
 • Слободан Станојевић, адвокат у Великој Плани
 • Борис Златков, адвокат у Великој Плани
 • Пенча Милић, адвокат у Великој Плани

Пододбор адвоката Велико Градиште

 • Душко Дуњић,
 • Добрица Миловановић
 • Драгиша Милић

Пододбор адвоката Кучево

 • Зоран Вукојевић

Пододбор адвоката Жабари (Делегати у Скупштини АК Пожаревца)

 • Радиша Стевановић, адвокат у Жабарима
 • Драгиша Миладиновић, адвокат у Жабарима

Пододбор адвоката Жагубица

 • Миодрага Буцкића

Члан УО АК Србије:

 • Гордана Илић,   Смедерево

за ПРЕДСТАВНИКЕ у Скупштини Адвокатске коморе Србије изабрани су:    

 • Aлексић Слободан, адвокат у Смедереву,
 • Александар Губеринић, адвокат у Смедереву,
 • Дејан Бојић, адвокат у Пожаревцу,
 • Драган Марковић, адвокат у Пожаревцу,
 • Гордана Живковић, адвокат у Великој Плани,
 • Јорданов Владимир, адвокат у Петровцу на Млави,
Scroll to Top