ОДЛУКА О САЗИВАЊУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА

 Одлука о сазивању конференције адвоката