obavestenje

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа: О  Д  Л  У  К  А За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред Адвокатске коморе Пожаревца именује се: Драган Живковић адвокат у Пожаревцу. О  б  р  а  з  л  о  ж  е  …

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца Прочитај више »

Scroll to Top