odluka

Одлука за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа: О  Д  Л  У  К  А           За представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца именовани су следећи адвокати: Ђоревић Владимир из С. Паланке. Сокнић Драган из Пожаревца Филиповић Мирјана из Смедерева […]

Одлука за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца Read More »

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа: О  Д  Л  У  К  А За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред Адвокатске коморе Пожаревца именује се: Драган Живковић адвокат у Пожаревцу. О  б  р  а  з  л  о  ж  е 

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца Read More »

Одлука о протесном окупљању адвоката

Број :470-2/2015 Датум: 03.12.2015.г. На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 03.12.2015 године, донео: О Д Л У К У Организује се протесно окупљање адвоката АК Пожаревца  по пододборима испред судова са територије ове коморе, а поводом неоткривања учиниоца кривичних дела, којима су вршени напади

Одлука о протесном окупљању адвоката Read More »

ОДЛУКА АК СРБИЈЕ О ПОЧЕТКУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ И ЧЛАНОВЕ ОРГАНА АК СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016-2020 ГОДИНА

 ОДЛУКА АК СРБИЈЕ О ПОЧЕТКУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА

ОДЛУКА АК СРБИЈЕ О ПОЧЕТКУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ И ЧЛАНОВЕ ОРГАНА АК СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016-2020 ГОДИНА Read More »

ОДЛУКА УО АК ПОЖАРЕВЦА ОД 12.01.2015 ГОДИНЕ

Број: 5/2015 Датум: 12. Јануар 2015.г. На основу чланова 25. И 28. Статута Адвокатске коморе Пожаревца, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на својој ванредној седници одлучујући о Споразуму стручних тимова АК Србије и Министарства правде РС, те евентуалном прекиду обуставе рада адвоката дана 12.01.2015 године донео следећу: О Д Л У К У Споразум

ОДЛУКА УО АК ПОЖАРЕВЦА ОД 12.01.2015 ГОДИНЕ Read More »

Scroll to Top