Слике са Скупштине АК Пожаревца од 14.05.2016. у Смедереву

Слике са Скупштине АК Пожаревца од 14.05.2016. у Смедереву