Жабари

ВАСИЋ-ОБРАДОВИЋ ГОРИЦА, Адвокатски центар бр.1, 012/250-077, 063/628-769, goricavasicobradovic@gmail.com
ДУГОШИЈА РУЖИЦА, Српских владара бб, 012/250-186, 064/144-6503
МИЛАДИНОВИЋ ДРАГИША, K. Miloša 79, 063/123-7373,
МИСИЋ НЕБОЈША, К. Милоша 89, 012/250-082, 012/213-892, 063/7256-988,
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН, К. Милоша 78, 012/250-258, 063/7735-433
СТЕВАНОВИЋ РАДИША, К. Милоша 78, 012/250-258, 063/609-858 advokatrio@gmail.com

Scroll to Top