Велика Плана

БЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА, Карађорђева 56, 063/754-0011
БРАДАРИЋ АЛЕКСАНДАР, Живана Петровића бр.46, 064/6722046, 026/511329
ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕСНА, Момира Гајића 15, 026/515-446, 064/244-3907 vesna.velickovic.88@gmail.com
ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГАН, М.Гајића 15, 026/515-446, 026/515-472, 063/8238-100, advdraganvelickovic@gmail.com
ДУГОШИЈА БИЉАНА, Марка Милановића бр.24, 026/515-850, 064/1907-332
ЖИВАНОВИЋ М ИРОЉУБ, Немањина 33, Крњево – Велика Плана, 063/8093303
ЖИВКОВИЋ ГОРДАНА, В. Плана, М. Гајића 2, 026/516-375, 063/8790517
ЈЕРЕМИЋ НЕМАЊА, Велико Орашје ул. Топчидерска бр. 3, 065/376-5998
ЗЛАТКОВ БОРИС, Светосавска бб, 064/2981-026
КАЛИНОВИЋ НЕБОЈША, Пионирска 23, 026/522-458, 063/8093307 nebojsakalinovic@gmail.com
МАЧАК МИРЈАНА, Светосавска бр.3, 026/515-162, 063/832-5823
МИЛИЋ ПЕНЧА, Занатски центар бб, 026/511-092, 026/523-298, 064/1270629,
МИЛОРАДОВИЋ ЗВОНИМИР, М. Великог 83, 026/512-054,026/515/472 065/411-9228 nkoadvokat@gmail.com
МИЛОСАВЉЕВИЋ Д. ВЕЉКО, Пионирска 3, 060/574-0082 gatevp@gmail.com
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН, М. Великог 38, 026/511-217, 062/772203
МИРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, Светосавска 1, 069/4443-849
ПАВЛОВИЋ СЛАВИША, М. Гајића 4-а, 026/514-321
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД, М. Великог 102, 026/514-048, 063/802-6409
ПЕШИЋ ГОРДАНА, М. Гајића 4, 026/522-655, 064/3477-018
ПЛАНИНЦ ЗВОНИМИР, село В. Орашје 11323-Немањина 26, 026/871-282, 064/2174-309,
РАДОЈКОВИЋ МИОДРАГ, М.Великог 83а, 026/523-369, 064/1153-956, advradojkovic@yahoo.com
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН, М.Гајића 8, , 064/1219-195, 026/ 521-148
РАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, М. Великог 38, 065/4710-640
САВИЋ ИВАНА, Милоша Великог бр. 84, 065/20174-53
СТАНОЈЕВИЋ СЛОБОДАН, М.Гајића 4, 064/1221-012, advokatsloba@gmail.com
ТОМОВИЋ АЛЕКСАНДАР, М. Гајића бр.4, 062/228-556

Scroll to Top