Смедерево

АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН, Краља Петра I 3/40, 026/613-816, 063/7764-086,
АНТИЋ ГОРАН, Краља Петра 1 бр.11, 026/213-112, 063/216-998,
АТАНАЦКОВИЋ МИЛАН, М.Великог 2, 060/404-5909,
ВАСОВИЋ ТАМАРА, В. Караџића бб. Лок. 2, 064/909-7851, tamaravasovic567@gmail.com
ВАСОВИЋ ТАТЈАНА, В.Караџића бб. лок. 2, 026/229-628, 064/2055-890, tatjanavasovic8@gmail.com
ВЕСИЋ НЕБОЈША,КраљаПетра 1 бр. 2,064/221-4154,026/617/434, adv.nebojsavesic@gmail.com
ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, Цвијићева бр. 2. лок.13. 064/296-1418, vujovicvladimir.2702@gmail.com
ГЛИШИЋ БОРИС, В. Караџића 9/18, 026/613-093, 064/550-1089
ГЛИШИЋ НЕНАД, Омладинска 2, 026/228-283, 063/7755-142, nenadglisicsd@gmail.com
ГУБEРИНИЋ АЛЕКСАНДАР, В. Караџића 7/1, 026/617-366, 063/8562-626
ДЕДИЋ НЕНАД, ТЦ Данубиус ул. Карађорђева 12/243, 026/619-566, 064/2227-152 advokatdedic@gmail.com
ДОДИЋ С. МАРИНА, Кнез Михајлова 8/7 ТЦ “Дон-Жон1“ 061/173-8369
ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН, Милоша Великог 2/2, 064/1654-308, dusan.djordjevic@gmail.com
ЂОРИЋ СОФИЈА, Д. Давидовића 15/75а, 060/5808-790, 026/4626-034
ИВАНОВИЋ СРЕЋКО, К.Петра 1 бр.11, 026/226-557, 063/327-185, adv.sreckoivanovic@gmail.com
ИВОШЕВИЋ ВЕРИЦА, К. Петра 1.. 3/43, 026/619-566, 064/2229-244, vericaivosevicsd@gmail.com.
ИВОШЕВИЋ НЕМАЊА, К. Петра 1. 3/43, 026/619-566, 063/717-6564
ИЛИЋ ГОРДАНА, Вука Караџића 4/1, 026/672-320, 063/606-199, gocailicsd@gmail.com
ИЛИЋ МИЛАН, Деспота Гргура 5/16, 026/615-483, 064/1472-846, adv.milanilic@open.telekom.rs
ЈАНКОВИЋ МИЛОШ, Трг Републике 13, 026/223-127, 064/1706-772
JAНКОВИЋ СТЕВАН, Војводе Симе 2/1 Нушићева 8/11, 026/225-328, 063/8081-446,
ЈАЊИЋ НЕНАД, К. Михајлова 5/1, 026/229-303, 064/585-2095,
ЈАНКОВИЋ ГОРДАНА,Омладинска 2, 026/463-0000, 065/8092-630, gordanajankovicsd1@gmail.com
ЈЕЛИЋ БРАНКО, Кнез Михајлова 55, 064/7088-905,
КОНСТАНТИНОВИЋ НАДА, Омладинска бр.2, 064/3293-125, onlinenada@gmail.com
КОСТИЋ ДУШАН, М. Великог 2/2, 026/228-543, 063/325-651,
КРСТИЋ Н.НИНОСЛАВ, Ђуре Даничића 96/7, 69 23 03 956,
ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКА, К. Петра 1. бр. 8, 026/613-959, 063/358-072,
ЛАЗИЋ ДРАГИША, Омладинска 2, 026/229-106, 026/421-097, 063/8768-171
ЛУКИЋ ВЛАДАН, С. Совјета 7/36, В. Симе 2/1 026/225-328, 026/228-046, 063/8237-946, 063/107-9933 lukicv@mts.rs
МАРАВИЋ РАДИСЛАВ, Трг Републике 3/4, 026/617-490, 063/8747-801
МАРКОВИЋ АНА, Омладинска 2/2, 060/166-9126
МАШОВИЋ СИНИША, Карађорђева 12/219, 063/208 259 026/641-000,ms13@mts.rs
МАШОВИЋ СНЕЖАНА, Карађорђева 12, 026/641-000, 063/7414-737, snezanamasovic64@gmail.com
MИЛОЈЕВИЋ САНДРА,Трг Републике 3/4, 026/619-810, 064/2675-944
МИЛОЈКОВИЋ ЈАСНА, Кнез Михајлова 8 лок бр.17, 026/617-891, 064/1160-153,
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН, 17. Октобра бр.2/1-а, 026/225-842, 063/8483-823
МИХАЈЛОВ ВАЛЕНТИНА, Трг Републике 14/28, 026/222-544, 064/1303-453
МИТИЋ БРАНКИЦА, В.Караџића 7, 026/227-094, 064/1665-365,
МИТРОВИЋ-РАКИЋ НАДА, Омладинска 6, 026/225-097, 064/1708-083,
МУНИЋ МИЛОШ, Карађорђева 12/238, 065/304-2222
НЕДЕЉКОВИЋ МИЛАН, В.Ђуше бр.3, ,064/935-2515
НИКОЛИЋ АНА, Кнез Михајлова 8, лок 13, 065/9000-121
ПАВЛОВИЋ БОЖИДАР, Шалиначка 12, 026/231-678, 065/213-2065,
ПЕРОВИЋ РАДУЛЕ, В. Караџића 9/18, 026/613-093, 063/350-827
ПЕТКОВИЋ НЕНАД, Смедерево, Омладинска 2, 063/7322-330-kolima
ПЕТРОВ ПЕТАР, К.Петра 1. бр.2, 026/224-854, 063/364-208,
ПЕТРОВИЋ ГРОЗДАНА, Трг Републике бр. 13, 026/ 670-426, 064/ 320-5576, petrovic.grozdana@gmail.com
ПЕТРОВИЋ-ЖИВКОВИЋ ДРАГАНА, К.Михајлова 8/19, 064/222-6637
ПЕТРОВИЋ ИВАНА, Ђуре Јакшића 6 лок. 22, 060/661-6888
ПЕРОВИЋ МАРКО, Излетничка 24-г, 063/240-854
ПЕЋАНАЦ СНЕЖАНА, Омладинска 4, 026/613-404, 064/1802-553,
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, Карађорђева 12/164, 026/654-926, 063/618-258,
ПОПОВИЋ З. ЈОВАНА, Смедерево, Војводе Симе 2/4, 064/568-7007,
ПРЖИЋ МАРКО, Кнеза Михаила 5/1, 064/4888740,
ПУШИЦА МАРКО, Слободе 1/1, 060/735-8050
РАДОЈКОВИЋ МОМИР, Краља Петра 1 бр. 3/43, 026/619-566, 063/8126-523 adv.momirradojkovic@gmail.com
РАКИЋ НАТАЛИЈА, Омладинска 6, 026/462-5097, 064/4484-789
РИСТИЋ НЕНАД, В. Караџића 5/23, 061/2394-124
РУЖОЈЧИЋ МИЛОВАН, Шалинасчка бб ТЦ Лукс, 026/640-570, 062/798-582,065-5165648, ruzojcic91@gmail.com
СВРЗИЋ СЛОБОДАН, В.Караџића 5/23, 026/6133-33, 063/7719-406,064/3533-355
СВРЗИЋ СРЂАН, В. Караџића 5/23, 064/104-6031, 026/6133-33
СИМИЋ АЛЕКСАНДРА, Масарикова 2/4, 065/314-0720, 069/4100-918
СТАНОЈЕВИЋ ВЛАДАН, Омладинска 2/2-а, 026/469-171, 064/1440-431
СТАНОЈЕВИЋ РАДИСАВ, Омладинска 2/2-а, 026/229-171, 026/231-527, 063/355-341,
СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН, К. Петра 1.. 3/43, 026/619-566, 063/831-5889
СТОЈАНОВИЋ ВУЈИЦА, Карађорђева 12/264, 026/462-3807, 063/7789-644, 063/341-007
СТОЈАНОВИЋ НИКОЛА, Карађорђева 12/264, 026/4623-807, 063/8845-747
СТОКИЋ ТАМАРА, Вука Караџића 7, 026/619-566, 060/4042-444
СТОИЉКОВИЋ ДРАГАНА, Ђуре Јакшића 6/19, 064/2455-632
ТРАЈКОВИЋ В МИЛЕНА,, В. Караџића 9/18, 063/3277-05
ТРШИЋ ЗОРИЦА, Железничка 22, 026/621-362, 064/592-4692
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСА, Карађорђева 22/6, 065/3626-830, advaleksatodorovic@gmail.com
ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО, Карађорђева 22/6, 064/245-6061
ФИЛИПОВИЋ МИРЈАНА, Краља Петра 1. бр.2, 026/224-854, 063/743-0943, advocat.1@open.telekom.rs
ЧОРТАН НИКОЛА, Карађорђева 12/262, 026/662-218, 062/798-688
ШЋЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Ужичка 10, 026/614-361, 064/1277-601

Scroll to Top