Контакт

Назив фирме: Адвокатска комора Пожаревца
Шифра делатности: 140320
ПИБ: 100282893
Матични број: 17446967
Име и презиме овлашћеног лица: Ненад Дедић
Подаци о седишту: Таковска 15/2, Пожаревац (мапа)
Општина: Пожаревац
Место: Пожаревац
Назив улице и број: Таковска 15/2
Број телефона и факса: 012 / 531-124, 012 / 223-530 фаx.
Ел. пошта: akpozarevca@mts.rs
Обавезник ПДВ: НЕ

ПОДАЦИ О РАЧУНУ У БАНЦИ

Назив банке: Банка Интеса
Место:  Пожаревац
Број текућег рачуна: 160-17515-08