Контакт

Назив фирме:Адвокатска комора Пожаревца
Шифра делатности:140320
ПИБ:100282893
Матични број:17446967
Име и презиме овлашћеног лица:Ненад Дедић
Подаци о седишту:Таковска 15/2, Пожаревац (мапа)
Општина:Пожаревац
Место:Пожаревац
Назив улице и број:Таковска 15/2
Број телефона и факса:012 / 531-124, 012 / 223-530 фаx.
Ел. пошта:akpozarevca@mts.rs
Обавезник ПДВ:НЕ

ПОДАЦИ О РАЧУНУ У БАНЦИ

Назив банке:Банка Интеса
Место: Пожаревац
Број текућег рачуна:160-17515-08

 

Scroll to Top