Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине АК Пожаревца 01.06.2019.