Скупштина АК Пожаревца 01.06.2019. године у Пожаревцу