март 2016.

Седница од 09.03.2016.

Број :75-2/2016 Датум: 09.03.2016.г. На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 09.03.2016. године, донео: З А К Љ У Ч К Е Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца изражава дубоко незадовољство понашањем најодговорнијих чланова Адвокатске коморе Србије и забринут је за очување угледа адвокатске професије којим …

Седница од 09.03.2016. Прочитај више »

Scroll to Top