Одлука поводом 8. марта

Број: 92/2017 Датум: 03.03.2017.г. На основу члана 28 Статута АК Пожаревца, као и Статута АК Србије, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на својој телефонској седници одржаној дана 03.03.2017.године,  донео следећу: О Д Л У К У Трошкове прославе 8.марта, које ће пододбори адвоката АК Пожаревца организовати за колегинице-адвокате АК Пожаревца које прославама присуствују сносиће […]

Одлука поводом 8. марта Read More »