април 2016.

Одлука о прихватању понуде о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката са „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ за период мај 2016. – мај 2017. године

Број: 160-2/2016 Датум: 14.04.2016.г. На основу одредаба члана 25 и 28 Статута Адвокатске коморе Пожаревца, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца, је на својој седници одржаној 14.04.2016.године донео следећу: О Д Л У К У Прихвата се, понуда за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК Пожаревца, тако да се закључи Уговор о осигурању […]

Одлука о прихватању понуде о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката са „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ за период мај 2016. – мај 2017. године Read More »

Обавештење пододборима адвоката АК Пожаревца о прихватању понуде за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката за период мај 2016. – мај 2017. године

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е Свим Пододборима Адвокатске коморе Пожаревца Предмет: Колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката Обавештавамо Вас да је Управни одбор АК ПОЖАРЕВЦА на својој седници одржаној дана 14. априла 2016.године донео одлуку којом је прихватио понуду за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК Пожаревца

Обавештење пододборима адвоката АК Пожаревца о прихватању понуде за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката за период мај 2016. – мај 2017. године Read More »

Scroll to Top