септембар 2016.

Одлука о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине за избор једног представника у Скупштини адвокатске коморе АК Србије и једног судију Дисциплинског суда АК Пожаревца

Број: 410-5/2016 Датум: 13.09.2016.г. На основу члана 25 и 28.  Статута А.К. Пожаревца, Управни одбор АК Пожаревца на седници одржаној 13.09.2016. године донео је следећу: О  Д  Л  У  К  У                                                                                                                                                           О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР   ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ЈЕДНОГ СУДИЈУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК ПОЖАРЕВЦА             …

Одлука о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине за избор једног представника у Скупштини адвокатске коморе АК Србије и једног судију Дисциплинског суда АК Пожаревца Прочитај више »

Обавештење пододборима адвоката

Број:400/2016 Датум: 05.09.2016.г. O Б А В Е Ш Т Е Њ Е Свим пододборима адвоката АК Пожаревца Молимо Вас да у вези Финалног извештаја г. Голдсмита, у вези усклађености Закона о адвокатури, Статута АК Србије, Кодекса професионалне етике адвоката, као и Закона о правосудном испиту, са прописима ЕУ, обавестите адвокате у својим местима, а …

Обавештење пододборима адвоката Прочитај више »

Финални извештај г.Goldsmitha

 PLAC – Final Mission Report – Jonathan Goldsmith 220416 1. PLAC – Final Mission Report – Jonathan Goldsmith 220416_SRB 2. Annex I ZAKON O ADVOKATURI – komentari i predlog izmena Goldsmith_SRB.doc 3. Annex II STATUT AKS – komentari i predlog izmena Goldsmith_SRB 4. Zakon o pravosudnom ispitu_komentari Goldsmith_SRB  4. Predavanje – 1 5. Kodeks profesionalne …

Финални извештај г.Goldsmitha Прочитај више »

Scroll to Top