Обавештење пододборима адвоката

Број:400/2016

Датум: 05.09.2016.г.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Свим пододборима адвоката АК Пожаревца

Молимо Вас да у вези Финалног извештаја г. Голдсмита, у вези усклађености Закона о адвокатури, Статута АК Србије, Кодекса професионалне етике адвоката, као и Закона о правосудном испиту, са прописима ЕУ, обавестите адвокате у својим местима, а са којима се адвокати могу упознати преко сајта АК Пожаревца, те да у својим пододборима организујете састанке, ради давања својих примедаба и сугестија, те и да своја појединачна мишљења адвокати могу доставити на адресу Адвокатске коморе Пожаревца, најкасније до 20.09.2016. године.

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top