Анкета адвокатским коморама у саставу адвокатске коморе Србије

Пошоване колеге,

Министарство правде у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу, организују научну Конференцију о бесплатној правној помоћи 14-15 децембра, под називом „Бесплатна правна помоћ – ратио легис,
обим и услови примене“.

Позивамо вас да на сајту Ваше Коморе објавите анкету коју достављамо у прилогу, са молбом да чланови Ваше коморе исту попуне и одговоре доставе на маил Адвокатске коморе Србије a.k.srbije@gmail.com . Податке о про боно раду адвокати треба да дају за 2016. годину.

С колегијалним поштовањем,

Председник Адвокатске коморе Србије
Виктор Гостиљац, адвокат

АНКЕТА

Министарство правде у сарадњи са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу, организују научну Конференцију о бесплатној правној помоћи 14-15 децембра, под називом „Бесплатна правна помоћ – ратио легис, обим и услови примене“.
Ради припремене за конференцију , потребни су нам подаци о пружању бесплатне правне помоћи од стране адвоката. До сада , ван разних Пројеката, нису прикупљани подаци о про боно раду адвоката у редовном раду канцеларија, а исте није могуће утврдити без изјашњења самих адвоката. Захваљујући овим подацима можемо направити статистику како би је супротставили осталим субјектима који претендују да постану не само пружаоци бесплатне правне помоћи већ, поред адвокатуре и служби правне помоћи при локалној самоуправи, уставна категорија.

АНКЕТА

1. Да ли у својим канцеларијама радите про боно?
2. Колико сте пута у просеку у току календарске године правну помоћ пружили бесплатно?
3. Да ли сте пружали бесплатне правне савете?
4. Да ли сте бесплатно заступали странке пред судовима?

Scroll to Top