Обавештења

Обавештење

Број: 488/2016 Датум: 02.11.2016.г. О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е Адвокатска…

Одлука о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине за избор једног представника у Скупштини адвокатске коморе АК Србије и једног судију Дисциплинског суда АК Пожаревца

Број: 410-5/2016 Датум: 13.09.2016.г. На основу члана 25 и 28.  Статута А.К. Пожаревца, Управни одбор…

Седница од 09.03.2016.

Број :75-2/2016 Датум: 09.03.2016.г. На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК…

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
Scroll to Top