Обавештење поводом Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи

број: 821/2016

датум: 07.11.2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТА ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Поштовани,

Поводом Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи који је достављен након састанка Радне групе одржаног 02.11.2016. указујемо на следеће:

  • Изменама које су унете у текст нацрта Закона о бесплатној правној помоћи од 04.11.2016.г. , посебно у одредбама чланова 9., 15. и 27. у потпуности и суштински је измењен Нацрт закона ,  који цео рад враћа на почетак и поновно поставља  питање нужности усклађивања Нацрта закона о бесплатној правној помоћи са Уставом и законима РС и правним стандардима ЕУ , на којеадвокатура од почетка рада на изради закона непрестано указује;
  • Извршене измене у Нацрту закона о бесплатној правној помоћи су неприхватљиви за адвокатуру Србије, имајући у виду да је  потпуно измењен смисао закона и  овлашћења појединих пружалаца бесплатне правне помоћи, а у контексту поштовањa људских права, правнe сигурностi, правa на правично суђење и право грађана на правну помоћ коју пружа адвокатура као самостална и независна служба;
  • Предложеним решењима се ствара неодрживи систем правне помоћи у коме је спорно и ко може бити пружалац бесплатне правне помоћи и начин финансирања, а што ће за последицу имати неспроводивост закона и доношење прописа који неће стварно и суштински допринети испуњавању обавеза Републике Србије у процесу усклађивања прописа са ЕУ и приступних преговора за поглавље 23.

Изјашњење о достављеном Нацрту закона о бесплатној правној помоћи даће адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије и Управни одбор Адвокатске коморе Србије, а ни ја, као представник адвокатуре у радној групи не могу да се  сагласим  са предложеним текстом Нацрта закона о бесплатној правној помоћи од 02.11.2016.

  Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи

С поштовањем

Биљана Бјелетић, адвокат

Члан Радне групе Министарства правде

и члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије

Scroll to Top