ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УО АК ПОЖАРЕВЦА

Број:139/15

Датум 20.04.2015.године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Управни одбор АК Пожаревца у периоду од 31.05.2014 године, до дана одржавања ове Скупштине одржао је 23 седнице од чега је 8 било телефонских седница.
Већина ових седница одржана је у време Обуставе рада адвоката у периоду од 17.09.2014 године до 23.01.2015 године.
У претходном периоду на седницама УО у именик адвоката наше коморе уписано је 6 адвоката с тим што је комора имала 3 уписа са пуним уписом уписнине, једно пресељење адвокатске канцеларије из АК Београда у АК Пожаревца и два уписа адвокатких приправника у редове адвоката.
Из именика адвоката исписано је 8 адвоката од којих су два адвоката преминула и то адвокат Пушица Зоран из Смедерева и адвокат Илић Небојша из Жагубице.
У именик адвокатских приправника уписано је укупно 14 адвокатских приправника, а исписано 7 адвокатских приправника
У периоду између две редовне Скупштине УО АК Пожаревца органиозовао је преко Комисије за полагање адвокатског испита, а одржано је 5 седница. Саставни део овог извештаја о раду Управног одбора је и извештај Комисије за полагање адвокатског испита.
Учествовало се у новчаној помоћи пострадалим у прошлогодишњим поплавама, а износ помоћи приказан је у финансијском извештају.
У складу са одлуком УО АК Србије промењена је Одлука о висини уписнине у именик адвоката, тако да је износ уписнине за адвокате који се уписују из редова адвокатских приправника 500 Еура у динарској противредности, а за остале кандидате за упис у именик адвоката АК Пожаревца је 4.000 Еура у динарској противредности, док су трошкови пресељења адвоката са подручја друге адвокатске коморе на подручје ове адвокатске коморе у износу 1.000 Еура у динарској противредности.
Управни одбор АК Пожаревца је више пута на захтев адвоката Пододбора С Паланке обраћао се усмено и писменим путем председнику Основног суда у В. Плани указујући на проблеме које адвокати из Пододбора у Смедеревској Паланци имају у свакодневном раду. Такође је поводом ових проблема интервенисано и у Министарству правде.
На иницијативу адвоката Кучева и Жагубице, интервенисано је непосредно од стране секретара АК Пожаревца, код председника Основног суда у Пожаревцу, а код председника Основног суда у Петровцу на Млави писмено се обратио УО, али на жалост поводом ових интервенција није дошло до измена у поступању судова који у оквиру своје надлежности обављају и јавнобележничке послове. УО АК Пожаревца наставиће са иницијативама у превазилажењу насталих проблема.
Највећи део активности УО обележио је рад на остваривању права адвоката током Протеста адвоката, тако да су адвокати организовано одлазили на протесна окупљања у Београд, а одржано је и једно протесно окупљање пред Основним судом у Пожаревцу, први пут у историји ове Коморе, а којом приликом су се наши адвокати одазвали у великом броју. У оквиру Протеста адвокати наше Коморе су узели учешће у раду Конгреса адвоката, две Конференције адвоката и 3 Скупштине АК Србије.
Посебно напомињем да је УО АК Пожаревца, још пре ступања на снагу Закона о јавном бележништву и сета пратећих закона, осетивши престојећи удар на егзистенцијални положај адвоката, урушавањем уставног положаја адвокатуре, поднео први иницијативу за оцену неуставности и незаконитости наведених закона 23.08.2014 године, са предлогом за одређивање привремене мере. О овом захтеву Уставни суд на жалост и поред више ургенција усмених и писмених од стране УО још није одлучио.
Посебно морам да напоменем да је УО АК Пожаревца, први у Србији прибавио извештаје од стране судова из којих се видео губитак буџетских средстава увођењем јавног бележништва настао ненаплаћивањем судских такси за оверу правних послова које је до тада радио суд.
Управни одбор АК Пожаревца, услед пораста финансијских обавеза које има Комора у извршавању својих послова и редовног функционисања, те раста индекса цена на мало, повећао је износ месечних чланарина од 01.03.2015 године са 1.000,00 динара на 1.500,00 динара, а све имајући у виду да је последње повећање по овом основу било у октобру 2009 године.
У периоду који је пред нама, Управни одбор АК Пожаревца настојаће да и даље обавља све послове из своје надлежности, а посебно радити на заштити положаја адвоката и учвршћивању њихове улоге гарантоване Уставом и законима.

ПРЕДСЕДНИЦА
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА
Гордана Илић, адвокат, с.р.

Scroll to Top