децембар 2015.

Одлука за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа: О  Д  Л  У  К  А           За представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца именовани су следећи адвокати: Ђоревић Владимир из С. Паланке. Сокнић Драган из Пожаревца Филиповић Мирјана из Смедерева […]

Одлука за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца Read More »

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа: О  Д  Л  У  К  А За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред Адвокатске коморе Пожаревца именује се: Драган Живковић адвокат у Пожаревцу. О  б  р  а  з  л  о  ж  е 

Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца Read More »

Протестни скуп адвоката

Број: 472/2015 Датум: 05.12.2015.г. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Протестни скуп адвоката АК Пожаревца, одржаће се у понедељак 07.12.2015. године са почетком у 12,05 часова испред зграде Вишег суда у Пожаревцу у улици Јована Шербановића бр. 4. Позивају се сви адвокати да овом скупу обавезно приступе, а у складу са

Протестни скуп адвоката Read More »

Одлука о протесном окупљању адвоката

Број :470-2/2015 Датум: 03.12.2015.г. На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 03.12.2015 године, донео: О Д Л У К У Организује се протесно окупљање адвоката АК Пожаревца  по пододборима испред судова са територије ове коморе, а поводом неоткривања учиниоца кривичних дела, којима су вршени напади

Одлука о протесном окупљању адвоката Read More »

Одлука о подношењу иницијативе ради откривања учинилаца кривичних дела напада на адвокате

Број :470-3/2015 Датум: 03.12.2015.г. На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 03.12.2015 године, донео: О Д Л У К У Поднети иницијативу да се на територији целе Србије  формира радна група која ће се искључиво бавити откривањем учинилаца кривичних дела напада на адвокате, и њиховог

Одлука о подношењу иницијативе ради откривања учинилаца кривичних дела напада на адвокате Read More »

Scroll to Top